Błonnik nierozpuszczalny

Błonnik nierozpuszczalny

Do frakcji błonnika pokarmowego, która nie rozpuszcza się w wodzie zaliczamy ligninę, celulozę i wybrane hemicelulozy. Dobrym źródłem tej frakcji są całe ziarna zbóż, rośliny strączkowe oraz warzywa.

Błonnik ten przede wszystkim przyspiesza przemieszczanie się treści pokarmowej w jelitach. To za jego sprawą zwiększa się objętość stolca, a także usuwane są związki toksyczne z przewodu pokarmowego.

Źródła:
1. Marek Gibiński, Dorota Gumul, Jarosław Korus. Prozdrowotne właściwości owsa i produktów owsianych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 4 (45) Supl., 49 – 6
2. Anna Platta. Rola diety bogatoresztkowej w profilaktyce i leczeniu zaparć, otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 86, 2014
3. Maciej Bienkiewicz, Ewa Bator, Monika Bronkowska. Błonnik pokarmowy i jego znaczenie w profilaktyce zdrowotnej. Probl. Hig. Epidemiol. 2015, 96(1): 57-63